Website Banner
 
    
 
    
 
 
  ▪ Mission
   
    ประเทศซูดาน
 
 
    ประเทศบอสเนีย
 
   
    ประเทศติมอร์
 
   
    ประเทศเฮติ
 
   
    ประเทศไลบีเรีย
 
 
 
     
  Thaiunpolice.com
 
   
   
     
 
  ▪ Web Link
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
  ▪ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
   
     
 
  ▪ สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งนายตำรวจไทย 7 นายเข้าพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ  
 
     
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งนายตำรวจไทย 7 นายเข้าพื้นที่ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมสหประชาชาติ  ที่ประเทศเฮติ (MINUSTAH)
 
วันที่ 1 พ.ค. 2558  พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจที่ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเฮติ โดยมี
รายชื่อข้าราชการตำรวจจำนวน 7 นาย ดังนี้
     1. พ.ต.ท.อำนวย  มีศรฤทธิ์      รอง ผกก.ป.สภ.สบเมย ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ภ.5
     2. พ.ต.ท.หญิง อนุช   หัสคุณไพศาล  นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด สพฐ.ตร.
     3. พ.ต.ท.แดน   กองแก้ว   พงส.(สบ3) กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน    บก.ปส.๒ บช.ปส.
     4. พ.ต.ท.ปรียากาศ   ศิลปวงษา    สว.ฝอ.บก.น.8 บช.น.
     5. พ.ต.ท.หญิง สวิชญา  ตะนะวิไชย    สว.วบ.บก.อก.รพ.ตร.
     6. ร.ต.ท.รัชพล   บัวย้อย    รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง  ด่าน ตม.ทสภ.บก.ตม.2 สตม.
     7. ด.ต.วีระชน     เกียรติกุลานุสรณ์    ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.บช.ก.
 
       โดยปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาอย่างน้อย 1ปี
 
     
     
 
 
 
 
 
 
         
             
             
             
 
     
Copyright © thaiunpolice.com
Current Pageid = 22