Website Banner
 
    
 
    
 
 
  ▪ Mission
   
    ประเทศซูดาน
 
 
    ประเทศบอสเนีย
 
   
    ประเทศติมอร์
 
   
    ประเทศเฮติ
 
   
    ประเทศไลบีเรีย
 
 
 
     
  Thaiunpolice.com
 
   
   
     
 
  ▪ Web Link
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
  ▪ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
   
     
 
  ▪ ตำรวจไทยชุด2 เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ไลบีเรีย  
 
     
  วันที่ 28 พ.ค. 2558 เวลา 10.30 น.  พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ไปเข้ารับการทดสอบเพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐไลบีเรีย ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ข้าราชการตำรวจ 2 นาย ประกอบด้วย
              
1. ร.ต.อ.หญิง รุ่งทิพย์  ทิพรักษ์   รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม.(หัวหน้าตำรวจไทย)
2. ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง พรทิพย์ แย้มนิล รอง สว. ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ
 
ข้าราชการตำรวจทั้ง 2 นาย เดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่ 30 พ.ค. 2558 เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมสหประชาชาติ ที่ไลบีเรีย(UNMIL) เป็นเวลา 1 ปี
 
     
     
 
 
 
 
 
 
         
             
             
             
 
     
Copyright © thaiunpolice.com
Current Pageid = 21