Website Banner
 
    
 
    
 
 
  ▪ Mission
   
    ประเทศซูดาน
 
 
    ประเทศบอสเนีย
 
   
    ประเทศติมอร์
 
   
    ประเทศเฮติ
 
   
    ประเทศไลบีเรีย
 
 
 
     
  Thaiunpolice.com
 
   
   
     
 
  ▪ Web Link
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
  ▪ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
   
     
 
  ▪ เสวนาเรื่อง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสันติภาพ โดย กองสันติภาพ กระทรวงการต่างประเทศ  
 
   
เสวนาเรื่อง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสันติภาพ โดย กองสันติภาพกระทรวงการต่างประเทศ
 
 
พ.ต.ต.เปรมศักดิ์ เลิศสุริยะกุล จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสวนาเรื่อง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสันติภาพ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ.
 
     
     
 
 
 
 
 
         
             
 
     
Copyright © thaiunpolice.com
Current Pageid = 30